ព័ត៌មាន & ព្រឹត្តិការណ៍
អង្ករក្រអូបប្រណិតកម្ពុជា

 អង្ករកម្ពុជាទទួលបានពានរង្វាន់អង្ករល្អជាងគេលើពិភពលោក​ ម្តងទៀតនៅឆ្នាំ២០១៨
 
សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាចូលរួមតាំងពិព័រណ៍​ផលិតផលស្រូវអង្ករនៅពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ាន លើកទី១៥ និងបានទទួលនូវរង្វាន់អ្នកតាំងពិព័រណ៍ល្អជាងគេ Best Exhibitor

ក្នុងឱកាសពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ានលើកទី១៥

 នៅរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅការិយាល័សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា លោក មូល សារិទ្ធី អគ្គលេខាធិការ បានទទួលជួបជាមួយលោកស្រី Kanokporn Damrongkul នាយកនៃក្រុមហ៊ុន TCEB Thailand Convention & Exhibition Bureau  ដែលជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ-ឯកជនដើម្បីស្វែងរកនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាទៅវិញទៅមកលើការរៀបចំពិពណ៌ពាណិជ្ជកម្ម និងការចាប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយសមាជិកសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា។
 
រសៀលថ្ងៃសុក្រ ៥រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំច សំរិទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨នៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា
បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ស្តីពី ការពិភាក្សាលើបញ្ហាបន្ទាន់ការដែលសហគមន៍អឺរ៉ុប គ្រោងនឹងដាក់វិធានការលើការនាំចេញអង្ករ
កម្ពុជាទៅកាន់សហគមន៍សហគមន៍អឺរ៉ុប ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធីវុធ ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា និងជាសហប្រធានក្រុមការងារទី៩ ផ្នែកស្រូវអង្ករ។
 នៅថ្ងៃទី 9 ដល់ 10 ខែមេសាឆ្នាំ 2018 នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ  សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានធ្វើសិក្ខាសាលាស្តីពី "ការហ្វឹកហ្វឺនតម្រូវការម៉ាយស័រអង្គរ" ជាមួយក្រុមការងាររបស់លេខាធិការដ្ឋាន CRF ក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យអ្នកប្រើប្រាស់យីហោ ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍។
រូបថត
ដៃគូ
 
 
FOB PRICE
(Update: Week 10th : 06th - 12th/March/2017)
Variety Jasmine
Rice
Fragrant
Rice
Long
Grain
White
Rice
Mid
Grain
White
Rice
Phkar Knhey
5% $635 $575 $420 ... ...
10% $630 $570 $415 ... ...
15% ... ... ... ... ...
A.1
Super
... ... ... ... ...
A.1
Extra
Super
N/A N/A N/A N/A N/A
All price in US$/MT
CRF or Phnom Penh Port.

View more


PADDY PRICE
(Update: 04-April-2017)
Variety Price (Riel /Kg)
Mill Gate Field
1. Sen Kra Ob
Banteay Meanchey N/A  970 ( Dry )
Battang Bong N/A  980 ( Dry )
Pursat 920  925(Dry )
Siem Reap  920  875
Kampong Thom  955  880
2. IR
Banteay Meanchey  730  N/A
Battambang  N/A  770 Dry )
Pursat  730  N/A
Siem Reap  730  705
Prey Veng  750  715
Kampong Thom  740  710
Takéo  N/A  715

View more

Mountain View Mountain View Mountain View
Export Statistic
(January- October 2016)
by Metric Tons
Monthly 2014 2015 2016 2017
1. january 21.536 35.921 44.033 48.820
2. February 27.037 37.676 51.912 60.731
3. March 35.757 75.867 66.275 57.127
4. April 35.961 51.719 39.550 45.716
5. May 27.971 41.842 32.558 45.243
6. June 29.666 40.800 33.862 30.925
7. July 26.060 28.492 24.000 27.354
8. August 29.871 29.819 27.799 56.274
9. September 35.511 26.969 41.429 49.776
10. October 35.418 39.064 60.016 70.149
11. November 31.137 48.748 58.168 ---
12. December 51.136 81.479 62.455 ---
Yearly Export 387.061 538.396 542.057 492.115
MOT- Sources: Secretariat One Window Service
(SOWS-REF) for rice export.